Kalite ve Çevre Politikası

Blue Partners kalite odaklı yaklaşımla hizmet verirken, küresel marka olma yolunda, sorumluluklarının bilinciyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda,
  • Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,
  • Kaliteyi sürekli kılarak müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını,
  • Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı,
  • Firmamızın amacı, boyutları ve bağlamına ve riskleri ile fırsatlarının özel doğasına uygun faaliyet göstererek kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı,
  • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek ve çevreye etkisi olabilecek boyutlara yönelik ilgili yasal şartlara ve mevzuata uymayı,
  • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamayı,
  • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamayı,
  • Çalışanların entegre yönetim sistemine katılımını ve tam uyumu sağlamayı,
  • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamayı,
  • Paydaşların şikayetlerini çözüme kavuşturmak ve bağlılığı sağlamak birincil ilkemiz olup, şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, gizlilik, hesap verebilirlik çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmeyi, ve Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.