Bilgi Güvenliği Politikası

Blue Partners faaliyetleri esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin hassas verilerine, özel erişim/bağlantı bilgilerine, kritik cihazlara ait özel konfigürasyon ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir.
Ürün ve hizmet sağlanan kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.  
Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. 
Sunmakta olduğumuz ürün ve hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.
 Bu amaçla :
  • ISO 27001 standardı doğrultusunda kurulan yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
  • Risklerimizi sürekli gözden geçiriyor ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uyguluyoruz.
  • Ürün ve/veya hizmet verdiğimiz kişi ve/veya kurumlara ait hiçbir bilgiyi 3. şahıslarla paylaşmayacağımızı, bu kişi ve/veya kurumların bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı taahhüt ederiz.
  • Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu gereksinimlerini karşılamak için donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontroller için gerekli çalışmaları yürütmekteyiz.
  • Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak ve bu farkındalığın şirket kültürünün bir parçası haline getirmek amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz.
  • Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt ederiz.
  • Bilgi Güvenliği Politikamızda yer alan amaç ve hedefleri destekleyen çalışmalar, her yıl oluşturulan Bilgi Güvenliği Planında yer alır ve bu çalışmaların ilerleme durumları, yıl içinde takip edilir ve raporlanmaktadır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi sağlanır, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yönetim tarafından gözden geçirilmektedir.